Tag: AGRESJĘ REAKTYWNO – IMPULSYWNĄ

DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz3DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz3

DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz3 Margines tolerancji Margines tolerancji dla agresji własnej i współtowarzyszy zwiększa się u wielu ludzi, gdy uczestniczą w jakiejś szczególnej imprezie w zabawie karnawałowej, czy po prostu w zabawie przy kieliszku. W życiu codziennym tolerujemy pewien poziom agresji. mądrość potoczna nakazuje raczej rozładowanie złości niż jej kumulowanie prowadzące do niekontrolowanych [...]

DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz2DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz2

DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz2 Autorytety naukowe takie jak Ch. N. Cofe i MH. Appley, wyróżniają cztery koncepcje agresji. Agresja jako instynkt Agresja jako reakcja na frustrację Agresja jako nabyty popęd Agresja jako nawyk Ad. 1 Przedstawiciele W. McDougall, P. Bovet, Z. Freud, K. Lorenza instynktownej interpretacji agresji przyjmują, że powstała ona w drodze [...]

DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz1DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz1

DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz1 Chcąc odpowiedzieć na pytanie,, Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie’’ Dokonałam analizy literatury po czym można stwierdzić, że nie istnieje jeden czynnik wyjaśniający takie zachowanie. Trzy główne grupy teorii ujmuj agresję jako: filogenetycznie uformowany instynkt ( zachowania wrodzone, zdeterminowane biologiczną koniecznością wyładowania agresywnej energii ) popęd ( zaspakajanie popędu będącego [...]