usługi informatyczne

Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

RODO w firmach
Osbługa informatyczna firm co jest plustem i minusem przy umowie na informatyczną obsługę biznesu.

W dobie Internetu obsługa informatyczna firm stała się nieodzowną częścią biznesu. Zapotrzebowanie na to wsparcie rośnie wraz z wprowadzeniem urządzeń mobilnych i koniecznością nadążania za najnowszymi technologiami. Wraz z rosnącą ilością pracy, obecny model obsługi klienta nie jest już w stanie nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem. Ten brak obsługi IT dla firm ma kilka szkodliwych konsekwencji. Oto niektóre z nich.

Mniejszy koszt

Jeśli szukasz tańszego sposobu na utrzymanie systemów informatycznych swojej firmy, możesz rozważyć zatrudnienie dostawcy usług zarządzanych zamiast zatrudniania technika. Firmy te mogą oferować podstawowe wsparcie i nadzór, ale mogą być drogie. Średni koszt od 100 do 300 USD za godzinę może uczynić je kosztowną opcją. Ponadto, technicy mogą być niedostępni z powodu urlopu lub nagłych wypadków rodzinnych. To może pozostawić firmę na ryzyko.

Większość planów serwisowych opiera się na tym, ile osób korzysta z technologii w Twojej organizacji. W związku z tym mniejsze firmy nie mogą sobie pozwolić na cały dział IT. Jednak korzystając z usług zarządzanych, można utrzymać wydajność pracowników, kontrolować środowisko i skupić się na inicjatywach strategicznych. Ponadto mniejsze organizacje mogą nie dysponować budżetem na zatrudnienie wewnętrznych zasobów IT, więc mogą zwrócić się do dostawcy usług wsparcia IT na zasadzie outsourcingu.

Chociaż możesz mieć wrażenie, że outsourcing tej usługi jest ekstrawaganckim wydatkiem, może to być również cenne źródło wsparcia dla Twojej firmy. Co więcej, możesz odpowiednio zaplanować swój budżet. Na przykład, można odłożyć budżet w wysokości 1000 do 2500 dolarów miesięcznie na outsourcowanego dostawcę usług IT. Zaoszczędzisz również pieniądze, kupując bloki czasu, zamiast płacić za jednorazową opłatę za wsparcie.

Kolejną zaletą dostawcy usług zarządzanych jest to, że posiada on wiedzę niezbędną do utrzymania sprawnie działającej infrastruktury IT w Twojej firmie. Na przykład, firmy te są w stanie monitorować sieć i zapewniać aktualizacje oprogramowania antywirusowego. Mają również zasoby do wykonywania regularnych kopii zapasowych i łatania systemów w razie potrzeby. Zapewniają również wsparcie help desk.

Elastyczny

Najlepsza obsługa informatyczna dla firm może być elastyczna. Kiedy twoje IT jest sztywne, nie będziesz w stanie spełnić swoich potrzeb biznesowych. Na przykład, jeśli twoja firma jest w trakcie kontraktowania, nie będziesz w stanie skalować swojego IT w dół na czas. Dzięki elastycznemu wsparciu IT będziesz mógł szybciej wykorzystać możliwości rynkowe. Ten rodzaj wsparcia IT jest dostępny 24 godziny na dobę.

Oprócz opłacalności, elastyczne IT zapewnia również wysoki stopień kontroli i elastyczności. Definiując sposób korzystania i dostarczania IT jako usługi, firmy mogą swobodnie wybierać rodzaj wsparcia informatycznego, jakiego potrzebują. Według badań Forbes Insights i Enterprise Strategy Group, organizacje korzystające z elastycznego IT odnotowują większy wzrost przychodów, szybsze podejmowanie decyzji i większe zadowolenie użytkowników. Elastyczne IT pozwala również firmom szybciej reagować na zmiany na rynku i spełniać zmieniające się potrzeby klientów i pracowników.

Oprócz wsparcia zdalnego, niektóre firmy wymagają wsparcia technicznego w kraju. Dzięki elastycznemu IT płacisz tylko za usługi IT dla firm, których potrzebujesz. Dzięki tej opcji można zmniejszyć budżet na usługi IT w wolniejszych miesiącach i zwiększyć go w miesiącach o większym natężeniu ruchu.

Ekonomiczny

Niezależnie od tego, czy organizacja potrzebuje wsparcia informatycznego dla pojedynczego komputera, czy dla całej sieci, rozwiązanie oparte na outsourcingu IT może być opłacalną opcją. Outsourcing IT może zmniejszyć obciążenie pracą wewnętrznego zespołu IT, utrzymać kontrolę nad środowiskiem i wspierać inicjatywy strategiczne. Mniejsze organizacje często nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie wewnętrznych zasobów informatycznych i lepiej jest zlecić na zewnątrz potrzebne im wsparcie. Jednak organizacje zatrudniające od 20 do 30 pracowników będą potrzebowały co najmniej jednego technika help desk „warstwy 1” i kierownika ds. informatyki.

Ogólnie rzecz biorąc, organizacja 50 użytkowników potrzebowałaby około 60 tys. dolarów rocznego wsparcia IT. Oznacza to około 100 dolarów na użytkownika. Nadzwyczajne wizyty na miejscu i sesje planowania strategicznych celów biznesowych mogą kosztować dodatkowo. Jest to jednak znaczna oszczędność w porównaniu z zatrudnianiem pełnoetatowego zespołu IT. Jednak przyszły wzrost wymagałby dodatkowych kosztów na użytkownika i nowe projekty. W takim scenariuszu zewnętrzny zespół wsparcia IT musiałby pobierać opłaty w wysokości od 1000 do 2500 dolarów miesięcznie.

Niektóre firmy oferujące wsparcie IT pobierają opłaty za użytkownika, a nie za godzinę. Pobierając opłatę za użytkownika, zapewniają spokój i eliminują szansę na opłaty z zaskoczenia. Co więcej, dostawcy ci pobierają opłaty w skali miesiąca, dzięki czemu firma może zaplanować swój budżet na IT z wyprzedzeniem.

Zapewnia efektywność

Biuro obsługi IT odgrywa krytyczną rolę w sprawnym funkcjonowaniu organizacji. Ponieważ miejsce pracy staje się coraz bardziej cyfrowe, wsparcie IT staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Musi ono zapewnić, że cyfrowe miejsce pracy jest spójne, płynne i solidne. Musi również zapewniać wydajne wsparcie techniczne. Jest to niezbędne do osiągnięcia wskaźników KPI i zapewnienia wysokiej jakości doświadczeń pracowników.

Zwiększa konkurencyjność

Konkurencyjność jest kluczowym aspektem funkcjonowania współczesnych organizacji. Poprzez ciągłe doskonalenie procesów, firmy mogą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną. Partnerzy technologiczni z dużym doświadczeniem w branży mogą zidentyfikować możliwości poprawy. Mogą również pomóc firmom w określeniu, które obszary ich procesów są dojrzałe do zmian. Oto kilka przykładów obszarów, w których technologia informacyjna może pomóc firmom w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej:

Zapobiega zakłóceniom

Menedżerowie IT muszą przyjąć proaktywne podejście do zapobiegania zakłóceniom poprzez tworzenie strategii i delegowanie obowiązków. Ponadto muszą rozumieć cele biznesowe firmy i współpracować jako zespół. Powinni być również skłonni do nieszablonowego myślenia, aby wymyślić najlepsze rozwiązanie.

Zakłócenia w obsłudze IT mogą zaszkodzić reputacji firmy i negatywnie wpłynąć na klientów. Może to spowodować spadek sprzedaży lub nawet sprawić, że klienci poczują się nieocenieni. Klienci mogą nawet przestać robić interesy z firmą. Oba te wyniki mogą negatywnie wpłynąć na rozwój firmy.

Przedsiębiorstwa zależą od różnych usług IT, aby firmy działały sprawnie. Należą do nich systemy obsługi klienta, oprogramowanie do zarządzania projektami i kanały komunikacyjne. Nawet niewielka przerwa w dostępie do sieci może zakłócić codzienną działalność firmy. Podczas przestoju, pracownicy nie będą mieli żadnej pracy do wykonania, a właściciel firmy nadal musi płacić czynsz, media i pensje. Przestoje mogą być bardzo kosztowne dla firmy, dlatego ważne jest znalezienie niezawodnego rozwiązania, które pomoże zminimalizować wpływ na działalność firmy.

Aby zapobiegać zakłóceniom, firmy muszą stale analizować swoją działalność i identyfikować wszelkie czynniki, które mogą spowodować zakłócenia. Najlepszym sposobem na to jest posiadanie długoterminowej strategii, a nie taktyczna reakcja. Ponieważ siły zakłócające nadal wkraczają do środowiska biznesowego, organizacje muszą się dostosować i działać szybko, aby dotrzymać kroku.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Udostępnij

O autorze