DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz1DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz1

DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE cz1 Chcąc odpowiedzieć na pytanie,, Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie’’ Dokonałam analizy literatury po czym można stwierdzić, że nie istnieje jeden czynnik wyjaśniający takie zachowanie. Trzy główne grupy teorii ujmuj agresję jako: filogenetycznie uformowany instynkt ( zachowania wrodzone, zdeterminowane biologiczną koniecznością wyładowania agresywnej energii ) popęd ( zaspakajanie popędu będącego [...]